Tag Archives: Metriaclima estherae

Metriaclima estherae red zebra

Metriaclima estherae red zebra

Metriaclima estherae red zebra
Tara de origine: Africa in Lacul Malawi
Familie: Cichlidae(ciclide africane)
Temperatura optima a api: 22 – 28°C; ph: 7,5–8,9
Marime maxima: 11-12 cm
Hrana: omnivor
Raport sexe: 1 mascul la 2-3femele

WhatsApp Contact WhatsApp